Du bist dran, årsplan 9. klasse

Her får du årsplan og læringsmål for Du bist dran 9. klasse.
Læringmålene er udledt af Fælles mål for tysk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

FM-skemaerne kan også downloades som PDF til udskrivning.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. tyskundervisningen med Alineas fagportal til tysk – Gekko-tysk, som byder på undervisningsforløb, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-tysk.

Kapitel 1: Spitze

Lektioner

11

Fx uge

33-36

Du bist dran 9. klasse, kapitel 1

Kapitlet er udformet som et ungdomsmagasin, og arbejdet med forløbet leder frem mod, at vi skal skrive et ungdomsblad på tysk på nettet. Vi skal også læse, hvad andre unge fortæller om deres ferie, og vi skal kunne tale om vores egen ferie og om andre unges ferie – hvor de holder ferie, og hvad de gør.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Konturen - Kulturen

Lektioner

15

Fx uge

37-41

Du bist dran 9. klasse, kapitel 2

Vi skal lære at kunne tale om forskellige ungdomskulturer, både genkendelige og fremmede kulturer. Vi skal kunne fortælle om vores forbilleder og vores måde at leve på, og vi skal arbejde med vores udtale. Vi skal arbejde med ord og udtryk, der handler om unge og deres forskellige måder at leve på, og vi skal både læse, tale og skrive om unge og forskellige ungdomskulturer og sammenligne med os selv. Vi skal også skrive en jobansøgning. Vi arbejder med tekstgenrerne beskrivende fagtekst, beretning, jeg-fortælling, artikel og blog med kommentarer.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Das sind wir

Lektioner

21

Fx uge

43-49

Du bist dran 9. klasse, kapitel 3

Vi skal lære at kunne præsentere vores fritidsinteresser og vores dagligdag. Derfor skal vi læse og lytte til tekster om fritidsarbejde, den tyske ungdomslov, forelskelse, skoleskift, forhold mellem forældre og unge, spiseforstyrrelse og kontakt mellem unge over grænser. Vi skriver også selv tekster, der har med ungdomsliv at gøre. Derudover skal vi redegøre for nogle af emnerne og samtale om dem ved at spørge og svare, interviewe og fremføre dialoger.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Mach mit!

Lektioner

15

Fx uge

50-4

Du bist dran 9. klasse, kapitel 4

Vi skal lære at kunne diskutere emner, som tyske og danske unge er optaget af – fx politik, frivilligt ungdomsarbejde, fitnesskultur, racismespørgsmål og miljø. Derfor skal vi kunne argumentere for eller imod et standpunkt. Vi skal også kunne redegøre for, hvad vi selv er optaget af, og for vores synspunkter. Dette skal vi både gøre mundtligt og skriftligt – fx i form af et læserbrev og en artikel.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Blick auf Deutschland - Geschichte

Lektioner

18

Fx uge

5-11

Du bist dran 9. klasse, kapitel 5

Vi skal lære noget om Tysklands historie og at kunne fortælle om den. Vi skal både kunne genfortælle og tale om vores tanker, følelser og holdninger. Teksterne i kapitlet tager udgangspunkt i personlige oplevelser. Vi skal læse om og lytte til Marias bedstemor, der fortæller om, hvordan og hvorfor Hitler kom til magten i Tyskland i 30erne, og om DDR. Vi skal fortælle om vigtige historiske begivenheder i Tyskland og bruge tekster og billeder som udgangspunkt for at samtale om Tysklands historie. Vi skal også skrive om historiske personer og begivenheder.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: Und wenn sie nicht gestorben sind ...

Lektioner

17

Fx uge

12-18

Du bist dran 9. klasse, kapitel 6

Vi skal lære at kunne fortælle om eventyr: Vi skal lytte til og læse gamle og moderne eventyr; vi skal redegøre for et eventyr og kendte eventyrtræk i forskellige eventyr; vi skal samtale om et eventyr på tysk; og vi skal skrive om og digte videre på eventyr.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Heute und Morgen

Lektioner

18

Fx uge

19-24

Du bist dran 9. klasse, kapitel 7

Vi skal lære at tale om vores liv her og nu og om vores fremtid – udgangspunktet er tekster, der handler om unge og forelskelse, alkohol, fremtidsplaner og drømme. Vi skal redegøre for, hvilke drømme og forventninger forskellige unge har til fremtiden, og vi skal samtale om vores egen hverdag, forelskelse og fremtidsplaner. Vi skriver også om vores uddannelsesplaner og ønsker for fremtiden.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8: Die gute Geschichte

Lektioner

3

Fx uge

25

Du bist dran 9. klasse, kapitel 8

I dette kapitel skal vi dels have nogle gode læseoplevelser og dels få et indtryk af den tyske kultur gennem en række forskellig originallitteratur. Vi arbejder med en eller flere af disse tekster: Trotzdem (Gudrun Pausewang), som handler om ungdomsproblemer, kriminalitet og familie; Ostweststollen (Patricia Schröder), som handler om sport og venskab og fordomme mellem indbyggere fra BRD og det gamle DDR; og Fressen wir einen Touristen (Margaret Steenfatt), der handler om dyrevelfærd, og hvordan mennesket behandler naturen.

Se læringsmål og tegn på læring her.