Du bist dran, årsplan 7. klasse (gammel udgave: Du bist dran 1)

Du bist dran 1 sælges ikke længere. Den er erstattet af ‘Du bist dran 7. klasse’, hvor kapitel 1 er nyt. Du kan dog stadig tilgå webressourcerne til Du bist dran 1.

Nedenfor finder du fælles mål og tegn på læring. Vi forbereder desuden årsplan til de kapitler som er identiske med den nye 7. klasse. Den kommer snart til at ligge her.

Læringmålene er udledt af Fælles mål for tysk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Læs om hele året

Find fælles mål og tegn på læring her.