Du bist dran, årsplan 8. klasse

Her får du årsplan og læringsmål for Du bist dran 8. klasse.
Læringmålene er udledt af Fælles mål for tysk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

FM-skemaerne kan også downloades som PDF til udskrivning.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. tyskundervisningen med Alineas fagportal til tysk – Gekko-tysk, som byder på undervisningsforløb, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-tysk.

Kapitel 1: Alles was zählt

Lektioner

14

Fx uge

33-37

Du bist dran 8. klasse, kapitel 1

Vi skal lære at fortælle om vores forhold til forskellige medier – hvad vi bruger dem til, hvordan vi bruger dem, og hvorfor vi gør det. Vi skal lytte til og læse om unge, der bruger fjernsynet, mobiltelefonen og internettet, og vi skal tale om vores egne medievaner og argumentere for vores holdning til dem. Vi skal lære at skrive om os selv i en profil og at lave aftaler. Vi skal også repetere sein og haben, og hvordan man bøjer udsagnsord og analyserer en sætning.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Mein Körper

Lektioner

11

Fx uge

38-41

Du bist dran 8. klasse, kapitel 2

Vi skal lære ord og udtryk om kroppen og om os selv: Vi skal vide, hvad de forskellige kropsdele hedder, og kunne beskrive kroppen, og hvordan forskellige personer ser ud. Vi skal kunne tale om sygdomme og om vores morgenritualer. Vi skal også lære om ledsætninger og uregelmæssige udsagnsord.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Auf der Spur

Lektioner

11

Fx uge

43-46

Du bist dran 8. klasse, kapitel 3

Vi skal lære at beskrive forskellige personer, og vi skal arbejde med opgaver, der skærper vores opmærksomhed. Vi skal læse og arbejde med forskellige detektivhistorier og tale om, hvordan nogen ser ud, og vi skal selv skrive en krimi, og vi skal kunne gengive et vidneudsagn. Vi skal også arbejde med udsagnsord i førnutid – beskrive noget, der er sket.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Blick auf Deutschland

Lektioner

11

Fx uge

47-50

Du bist dran 8. klasse, kapitel 4

Vi skal lære mere om tyske byer. Vi skal lytte til og læse om tre byer, der ligger alle ved Østersøen – Lübeck, Wieck og Rostock – og vi skal skrive og fortælle om vores egen by. Vi skal også lære at spørge om vej og selv fortælle, hvordan man finder vej i en by. Vi skal lære at bruge ordet kein.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Jung - ja und?

Lektioner

12

Fx uge

1-4

Du bist dran 8. klasse, kapitel 5

Vi skal lære skrive om vores egen hverdag og at argumentere og give udtryk for vores egen mening om hverdagsproblemer i familien. Vi skal sammenligne tysk og dansk konfirmation og hverdag.

Vi skal også lære om løst sammensatte udsagnsord og forholdsord, der styrer dativ.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: Wir sind dran

Lektioner

12

Fx uge

5-9

Du bist dran 8. klasse, kapitel 6

Vi skal lære noget mere om tyske unges hverdag – fx om drømme, fritidsinteresser, pinlige hverdagshændelser, venskaber og fjendskaber – og vi skal kunne tale om og sammenligne med vores egen hverdag. Vi arbejder med forskellige tekstformer som facebook, tegneserie og voxpop. Vi skal lære om ejestedord og datid.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Multikulti

Lektioner

11

Fx uge

10-13

Du bist dran 8. klasse, kapitel 7

Vi skal lære om unge mennesker med forskellig etnisk og kulturel baggrund, men som alle bor i Tyskland. Vi skal skrive om unge fra andre lande og om vores egen baggrund, og vi skal lære ord og vendinger, som man kan bruge til at beskrive ligheder og forskelle. Vi skal også lære mere om førnutid.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8: Müll und blauer Dunst

Lektioner

11

Fx uge

15-18

Du bist dran 8. klasse, kapitel 8

Vi skal lære at tale om nogle forskellige emner inden for miljø og sundhed – affaldssortering og rygning. Vi skal lytte til og læse tekster om sortering af affald og om rygning, og vi skal lære ord og begreber, som kan bruges til at udtrykke vores egen holdning, så vi kan diskutere de to emner. Vi skal også lære førnutid med sein.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 9: Bilder erzählen

Lektioner

12

Fx uge

19-22

Du bist dran 8. klasse, kapitel 9

Med afsæt i både levende og faste billeder skal vi lære at beskrive, fortælle om og forholde os til mobning og indretning af et værelse. Vi har fokus på selve billedarbejdet – at se på billederne, se mulighederne i dem og bruge dem til at sætte gang i fantasien og ikke mindst til at lære fremmedsprog. Vi skal også lære om ejestedord og øve forholdsord.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 10: Das finde ich cool

Lektioner

8

Fx uge

23-25

Du bist dran 8. klasse, kapitel 10

Dette kapitel er et projektarbejde: Vi skal arbejde hen mod at kunne lave en kort, mundtlig præsentation af vores fritidsinteresse. Som forberedelse skal vi lære ord og udtryk til at præsentere og forklare en hobby for andre, og vi skal beskrive den skriftligt. Vi skal også arbejde med tydelig udtale. Vi skal repetere kendeord og forholdsord, der styrer akkusativ og dativ.

Se læringsmål og tegn på læring her.