Rigsdagen indefra, den ny tilbygning ( kuppel ), Berlin, Tyskland.

Vi skal lære noget om kultur og samfundsforhold i Tyskland: Vi skal lytte til tysk musik, og vi skal læse om unge og en familie, der rejser rundt i Tyskland. Vi skal også læse tysklandskort, købe billetter til en togrejse og skrive e-mails, kort og tekster om forskellige byer. Vi skal læse den tiende del af grammatikhistorien Ein Krimi og stille spørgsmål med w-ord. Vi skal også arbejde med uregelmæssige udsagnsord og forholdsord, der styrer akkusativ.