EBWXE4 person on a water side in a water world, Germany

Vi skal lære ord for fritids- og ferieaktiviteter og at spørge og fortælle om, hvad der er sjovt at gøre i ferierne. Vi skal arbejde med de fire færdigheder læse, lytte, tale og skrive, bl.a. ved at lære at finde specifikke informationer i en tekst, forstå en tegneserie og en dialog, selv spille en dialog og skrive en sms-tekst. Vi skal også lære at bruge udsagnsordet sein.