Abstract image of a tree viewed through a window. Keywords: vertical, blue, green, tree, stone, bricks, nature, illustration, new art, Norway, artwork, photo art, dreamy, fantasy, water, colours, colors, artistic, creative, nobody, art, Europe, window, abstract Modelreleased: N/A Property Released: N/A Photolibrary, Monsoon Images, 0608

Vi skal kunne læse og forstå eventyr på tysk i forskellige genrer – et rollespil, en billedhistorie og et digt. Vi skal lære farver og flere tillægsord og bruge dem til at beskrive personer, og vi skal stille og besvare spørgsmål. Vi skal lære om, hvordan man bøjer udsagnsord, fx hören, kommen og haben, så de passer til grundleddet.