Woman kissing man wearing soccer jerseys holding soccer balls

Vi skal lære at kunne lave aftaler om at mødes i fritiden, så vi skal arbejde med ord og udtryk, man kan bruge, når man laver indbydelser eller aftaler. Vi skal også kunne fortælle om forelskelse og fodbold – fx tale og skrive om, hvad vi mener om fodbold, og skrive positive ting, om vores venner.
Vi skal læse den niende del af grammatikhistorien Ein Krimi og arbejde med sætningsanalyse – finde grundled, udsagnsled og genstandsled. Vi skal også lære om de personlige stedord i nominativ og akkusativ.