Three boys with fishing nets

Vi skal lære ord og vendinger om venskab. Vi skal lære at fortælle om og beskrive vores venner – hvordan de ser ud, hvordan de er og hvad de godt kan lide at lave. Vi skal også lære at stille spørgsmål om venner. Vi skal forstå tekster og en film om venskab og synge sange om venskab. Vi skal lære at finde de tre ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord, og vi skal lære at bruge udsagnsordet haben. Vi skal beskrive et billede – det bruger vi især forholdsord, navneord og tillægsord til.